ceníkk

DOMOV PRO SENIORY

Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů následovně:

  • Ubytování 305,- Kč/den. Tím se rozumí cena za pobyt a lůžko. Zahrnuje veškerou platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid všech prostor, praní, úpravu a žehlení ložního i osobního prádla.
  • Stravování 255,- Kč/den. Zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři (u diabetické diety ještě druhou večeři). Pitný režim v podobě teplých i studených nápojů.

Pokud příjmy klienta nedosahují požadované výše, je úhrada za poskytnuté služby stanovena na max. 85 % klientova příjmu.

Úkony péče o vlastní osobu  jsou hrazeny pouze z příspěvku na péči klienta.

Příspěvek na péči náleží celý přímo poskytovateli sociálních služeb.
 

POBYTOVÁ ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

  • Ubytování 305,- Kč/den. Tím se rozumí cena za pobyt a lůžko. Zahrnuje veškerou platbu za elektrickou energii, topení, teplou a studenou vodu, úklid všech prostor, praní, úpravu a žehlení ložního i osobního prádla.
  • Stravování 255,- Kč/den. Zahrnuje snídani, oběd, svačinu a večeři (u diabetické diety ještě druhou večeři). Pitný režim v podobě teplých i studených nápojů.
  • Celková úhrada se stanoví 515 Kč x počet dní, po které klient odebíral péči.
  • Úkony péče o vlastní osobu se účtují 135 Kč/hodinu, účtován je skutečně spotřebovaný čas při prováděných úkonech v přímé péči.