VEŘEJNÝ ZÁVAZEK


DOMOV PRO SENIORy

 

POSLÁNÍ

 • Posláním našeho domova pro seniory je pomoci klientům důstojně prožít stáří.
 • Posláním je také poskytnout péči osobám, které už z důvodu věku, sociální situace nebo nepříznivého zdravotního stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Těmto osobám chceme poskytnout nepřetržitou péči a podporu.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby od 65 let věku, klientům, jejichž situace vyžaduje z důvodu věku nepřetržitou a pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

KAPACITA

 • 39 lůžek

CÍLE

 • Umožňujeme vytvořit našim klientům takové prostředí, aby se co nejvíce cítili jako doma.
 • Vytvořit prostředí podporující udržení soběstačnosti a samostatnosti našich klientů.
 • Motivace klientů k aktivitám a činnostem, které vedou ke zlepšení jejich sociální situace.
 • Cílem je individuální pomoc a podpora v udržení kontaktů s rodinou, přáteli, blízkými a společenským prostředí každého klienta.
 • Upevňujeme či udržujeme zdravotní stav jeho klienta, jeho soběstačnost a snažíme se aby měli důstojné stáří.

PRINCIPY

 • Základním principem, hlavní zásadou a také měřítkem kvality v poskytování sociálních služeb v Senior centru je ochrana práv našich klientů.
 • Individuální přístup, kdy vnímání každého našeho klienta, jako jedinečné bytosti s jeho individuálními přáními a potřebami i osobními cíli je naším dalším principem.
 • Princip důstojného jednání v úctě s každým klientem.
 • Respekt vůči každému klientovi a jeho bezpodmínečné přijetí se všemi jeho přáními i potřebami.
 • Princip mlčenlivosti a diskrétnosti, vedoucí k vybudování vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty.
 • Schopnost empatie zaměstnanců, kteří jsou vždy připraveni umět se vcítit do pocitů a také životních situací našich klientů.

 


 

ODLEHČOVACÍ SLUŽBA

 

POSLÁNÍ

 • Posláním odlehčovací služby je pomoc pečujícím osobám či rodině uživatele, kteří se o něj starají, umožnit jim regeneraci sil a nezbytný odpočinek.
 • Posláním služby je poskytovat krátkodobý pobyt osobám, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • Osoby 18 let a více, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

KAPACITA

 • 6 lůžek

CÍLE

 • Umožňujeme vytvořit našim klientům takové prostředí, aby se co nejvíce cítili jako doma.
 • Vytvořit prostředí podporující udržení soběstačnosti a samostatnosti našich klientů.
 • Motivace klientů k aktivitám a činnostem, které vedou ke zlepšení jejich sociální situace.
 • Cílem je individuální pomoc a podpora v udržení kontaktů s rodinou, přáteli, blízkými a společenským prostředí každého klienta.

PRINCIPY

 • Základním principem, hlavní zásadou a také měřítkem kvality v poskytování sociálních služeb v Senior centru  je ochrana práv našich klientů.
 • Individuální přístup, kdy vnímání každého našeho klienta, jako jedinečné bytosti s jeho individuálními přáními a potřebami i osobními cíli je naším dalším principem.
 • Princip důstojného jednání v úctě s každým klientem.
 • Respekt vůči každému klientovi a jeho bezpodmínečné přijetí se všemi jeho přáními i potřebami.
 • Princip mlčenlivosti a diskrétnosti, vedoucí k vybudování vzájemné důvěry mezi zaměstnanci a klienty.
 • Schopnost empatie zaměstnanců, kteří jsou vždy připraveni umět se vcítit do pocitů a také životních situací našich klientů.