POSTUP PRO PŘIJETÍ DO CENTRA


  1. V případě zájmu o poskytnutí sociální služby v SC je možné si telefonicky nebo e-mailem domluvit schůzku se sociální pracovnicí, v současném místě pobytu zájemce. Při té budou zájemci předány základní informace o poskytovaných službách a budou poskytnuty potřebné formuláře, které jsou ke stažení níže nebo dostupné přímo v kanceláři našeho SC.
  2. Vyplněné formuláře lze doručit poštou nebo osobně. Po přijetí formulářů je zájemce zařazen do evidence žadatelů o umístění.
  3. Na základě zdravotního stavu žadatele a volných ubytovacích kapacit se rozhoduje o přijetí žadatele.
  4. Následně je domluven termín nástupu a podepsána "Smlouva o poskytnutí sociální služby."
  5. Před nástupem je vhodné se seznámit s doporučením "Co si vzít sebou."

KE STAŽENÍ

Žádost o poskytování služby.pdf (142kb)

Odlehčovací služba - posudek lékaře.pdf (158kb)

Domov pro seniory - posudek lékaře.pdf (156kb)

Odlehčovací služba - smlouva o poskytnutí sociální služby.pdf (374kb)

Domov pro seniory - smlouva o poskytnutí sociální služby.pdf (341kb)

Odlehčovací služba - přehled úhrad.docx (148kb)

Domov pro seniory - přehled úhrad.pdf (228kb)

Domácí řád.pdf (189kb)

Seznam potřebných věcí do centra.pdf (101kb)

Stížnosti a podněty.pdf (132kb)

Ochrana osobních údajů.pdf (278kb)