DOMOV PRO SENIORY NOVÝ BOR

Domov pro seniory nabízí registrované pobytové sociální služby „ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY „ osobám od 18 a více let trvale závislým na péči jiných osob, seniorům od 65 let i osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným, osobám v terminálním stadiu nemoci se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. 

Poskytujeme také službu „DOMOV PRO SENIORY“ , která je určena mladším seniorům od 65 – 80 let a starším seniorům nad 80 let, seniorům s chronickým onemocněním a jiným zdravotním postižením, seniorům nevyléčitelně nemocným, seniorům v terminálním stadiu.

Naše služby jsou poskytovány obyvatelům okresu Česká Lípa v Libereckém kraji.

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE K 11. LISTOPADU

V našem zařízení se objevilo onemocnění SARS-CoV-2. Prosíme návštěvníky, aby respektovali zvýšená hygienická opatření, zejména nošení respirátorů.Reference

pan Ševr Jan

Vážení, jsem Vám všem v Senior Nový Bor za péči a starost o mou maminku velice vděčný. Sejmuli jste ze mě veliké břemeno péče, kterou bych nebyl schpen zvládnout. Děkuji ještě jednou za mou maminku, sebe, i celou mou rodinu. Držím vám všem palce, ať vás vaše odhodlání pečovat co nejlépe o své klinety nikdy neopustí. 

Všechny srdečně zdravím,  Jan Ševr

                      paní Volfová

Děkuji všem pečovatelkám, sestřičkám a ostatním zaměstnancům Senior centra Nový Bor za skvělou péči o mou babičku. Vážím si toho, protože sama pracuji ve zdravotnictví (porodní asistentka v Jablonci) a vím, jak je práce s lidmi náročná fyzicky i psychicky. Proto také dokáži náležitě úžasnou péči ocenit a o to víc si ji cením. Vaše péče je nejen profesionální, ale je protnuta lidswqtvím a láskou. Naopak se mě hodně dotýká, když vidím, jak někde jen odvedou to nejnutnější a nic víc není čas ani nálada.  

Děkuji Vám a všechny moc zdravím, Volfová

Ing. Pavel Šlambora

Dovolte mi, abych Vám za svoji osobu i za celou naší rodinu poděkoval za mimořádně krásné a zdařilé zorganizování oslavy 80. narozenin mojí maminky, paní Evy Šlamborové ve Vašem skvělém zařízení pro seniory. Naše maminka je ve vašem zařízení naprosto šťastná a spokojená. A to je hlavní cíl nás všech a jak vidíme, také celého týmu vašeho centra, který vnímáme, jako maximálně ochotný, profesionální a prostě perfektní. Jsme moc rádi, že je naše mainka právě ve Vašem seniorském domově a vnímáme to, jao obrovské štěstí !

 Ještě jednou děkuji a srdečně Vás všechny zdravím.

Ing. Pavel Šlambora s rodinou 


 

Trvalý rozvoj kvality v pobytových zařízeních sociálních služeb skupiny AHC
realizace projektu: 1.4.2020 - 31.3.2022
CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015332
je spolufinancován Evropskou unií.

logo eu fond
Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitňování sociálních služeb v pobytových zařízeních žadatele a partnerů. Záměrem je nastavit a implementovat procesy, které budou vést k trvalému rozvoji kvality SSL, s přímým dopadem na kvalitu života uživatelů a s reflektováním moderních metod v oboru.

Celkové způsobilé náklady 5 215 825,00
Vlastní financování způsobilých výdajů 782 373,75
Dotace 4 433 451,25