ZÁKLADNÍ INFORMACE

Senior centrum Nový Bor nabízí pobytové sociální služby seniorům, osobám se zdravotním postižením, chronicky či nevyléčitelně nemocným osobám se sníženou soběstačností, pro které je dlouhodobě složité nebo nemožné žít spokojeně a soběstačně ve vlastním domácím prostředí. Kromě poskytnutí celoročního příjemného ubytování, dobrého a vhodného jídelníčku a zajištění sociální péče podporujeme naše klienty v samostatnosti a aktivním trávení času. Pro každého klienta je naplánovaný individuální plán tak, aby co nejlépe odpovídal osobním potřebám a touhám. Samozřejmě, že velmi vítáme a podporujeme zapojení rodinných příslušníků do života jejich blízké osoby. V našem zařízení poskytujeme 24hodinovou péči a dohled, který zajišťuje personál v přímé péči – zdravotní sestry i pracovníci v sociálních službách, aktivizační a sociální pracovníci

Senior centrum Nový Bor jsme znovuotevřeli počátkem roku 2016, kdy v předcházejícím roce 2015 prošlo zařízení kompletní vnitřní rekonstrukcí a úpravou interiérů tak, aby nabízelo nejvyšší možný uživatelský komfort jak uživatelům, tak zaměstnancům. Najdete nás v Libereckém kraji, směrem na sever od České Lípy.

Senior centrum Nový Bor je součástí sítě zařízení provozované společností AHC a.s. jež poskytuje své zdravotní a sociální služby v rámci celé ČR. Toto spojení má pro každé zařízení přínos především v možnosti porovnávání poskytování služeb, a v předávání vzájemných zkušeností.