INFORMACE O SLUŽBÁCH

Naše služby poskytujeme osobám, které jsou odkázány na trvalou pomoc další osoby; dále osobám, které mají sníženou soběstačnost, a to z důvodu věku, chronického či jiného onemocnění. Pečujeme zárověň o klienty, o které se již rodina nemohla postarat, která jim zajistila i dohled pečovatelské služby, ale tato služba začala být nedostačující. V tomto zařízení poskytujeme péči, dohled a dopomoc 24 hodin denně, 365 dní v roce.


UBYTOVÁNÍ

Klienti jsou ubytovaný v jednolůžkových a dvojlůžkových a třílůžkových pokojích. Vybaveny jsou standardně Pokoje jsou vybaveny lůžkem, nočním stolkem, šatní skříní a stolky s židlemi. televizí. Na každém patře oddělení se nachází velká bezbariérová koupelna, kde se provádějí nejčastěji celkové koupele našich klientů.K dispozici máme transportní a zvedací elektrická zařízení k bezpečnější, šetrné a pohodlné manipulaci s klienty. Pro klienty těžce imobilní jsou k dispozici polohovací a plně mobilní křesla, se kterými je možné vyjíždět také do zahrady.

Součástí zařízení je společná jídelna, která je určena pro stravování klientů, kteří jsou mobilní. Ostatním klientům je strava donášena na pokoj.

STRAVOVÁNÍ

Stravování je podáváno 4krát denně na základě plánu předem schváleného nutriční terapeutkou. Strava je připravována v kuchyni a následně servírována do jídelny nebo do pokojů podle aktuálního zdravotního stavu. Po celý den jsou k dispozici teplé i studené nápoje.

Další informace o ubytování naleznete v sekci ubytování a stravování.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Přímá obslužná péče je zajišťována pracovníky v sociálních službácha aktivizačními pracovníky. Tato sociální služba spočívá v podpoře uživatelů při úkonech péče o vlastní osobu a zahrnuje činnosti při každodenním kontaktu pracovníků s klienty v souvislosti se zabezpečením psychosomatických potřeb, např. poskytování pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně nebo vytvoření podmínek pro osobní hygienu.Po celou dobu jsou naši klienti i jejich rodiny v kontaktu se sociální pracovnicí domova.

Současně se v rámci služby snažíme o zajištění kontaktů se společenským prostředím, kdy jde o zprostředkování kontaktů s rodinnou, s komunitou, vrstevníky apod.

Zajišťujeme kontakt klientů s dalšími lidmi– s dobrovolníky, s farníky místní církve a lektory aktivizační a zájmové činnosti. Pro klienty jsou tak organizovány různé programy: opékání buřtů, procházky po vesnici, tvoření sezónních dekorací a jiných výrobků, vánoční koncerty, hudební koncerty a estrády.

Zdravotní ošetřovatelská péče je poskytována v rozsahu vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně odbornosti 913 – sestra v sociálních službách.

Ošetřovatelská péče je prováděna na základě indikací praktického lékaře klienta registrovanými zdravotními sestrami.

FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

Jedná se o doplňkové služby, které jsou pro uživatele pobytového zařízení nepovinné a sjednávají se nad rámec základních každodenních služeb.

Dále také zprostředkováváme služby manikúry, pedikúry a kadeřnice.